Regler for konkurrencer på nettet og sociale medier

Det kan være en jungle at finde rundt i love og regler når man finder disse på nettet og benytter man sig af viden fra Retsinformation og lignende juridiske hjemmesider, så er reglerne beskrevet på en så kompliceret måde at de færreste kan faktisk forstå dem.

Men reglerne for konkurrencer er vigtige og du skal til enhver tid overholde disse hvis du har planer om at afholde en konkurrence af den ene eller anden form.

De to typer konkurrencer

Der findes to typer konkurrencer som hver især har sine egne og fælles love og regler.

Inden du laver din egen konkurrence, skal du finde ud af hvilken type konkurrence du vil lave.

De to typer konkurrencer der findes:

  • Tilfældighedsprægede, hvor vinderen findes ved lodtrækning eller ved spil, som fx tombola, banko mm.
  • Præstationsprægede, hvor deltagerne skal yde en indsats, fx tegne en tegning, komme med ideer til slogans eller lignende.

Særlige regler for konkurrencer tilegnet børn og unge

Reklamer på internettet kan tage mange former, fx spil, småfilm, musik, konkurrencer, og det kan være svært for børn og unge at vurdere, præcis hvornår der er tale om en reklame.

Hvis din virksomhed skal afholde en konkurrence som er tilegnet børn og unge, det vil sige en konkurrence hvis målgruppe er sigtet efter denne aldersgruppe, så skal du være opmærksom på at der der er særlige regler som er skærpet ind for at beskytte børn og unge mode eventuelle markedsføringsknep som kan være svært for børn og unge at gennemskue.

Der skal eksempelvis tages højde for alder, særlig tydlig markering af reklame og der kan ikke benyttes vold eller alkohol i reklamen. Reglerne for markedsføring over for børn og unge kan findes hos Forbrugerombudsmanden.

Hvis du skal afholde en konkurrence der er målrettet børn og unge, er det en god idé at læse disse regler, så du undgår at din konkurrence bliver dømt ulovlig.

Konkurrencer på sociale medier, Facebook og Instagram

Sociale medier er et fantastisk sted at markedsføre sin virksomhed, men det kan være svært at få nye følgere og flere kunder til sin virksomhed hvis man ikke allerede har disse følgere.

Her kommer konkurrencer ind i billedet!

Med konkurrencer på de sociale medier kan du nå ud til et stort publikum og få dine konkurrence-opslag delt på kryds og tværs af de populære medier, uden den store mængde arbejde som du ellers skal lave hvis du skal lave annoncering.

Konkurrenceregler er vigtige

Selvom ordsproget siger at “regler er til for at blive brudt” – så er det vigtigt at man overholder konkurrenceregler som beskrevet. Det er endvidere en god idé selv at følge op hos Forbrugerombudsmanden samt markedsføringsloven i tilfælde af der skulle være nyopdateret vejledninger eller regler på konkurrencer.

Hvis du vælger at bruge en konkurrence som led i din markedsføring så er der en række ting du skal være opmærksom på.

  • Eventuelle aldersmæssige eller geografiske begrænsninger
  • Den enkelte præmies værdi
  • Gevinstchancen og hvor mange præmier, der indgår i konkurrencen
  • Udvælgelsesproceduren – dvs. hvordan vinderen eller vinderne bliver fundet
  • Hvornår vinderen trækkes
  • Hvor og hvornår vinderens navn bliver offentliggjort
  • Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster